การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

มานะ มานี ก็สอนภาษาไทยถูกนี่นา?

ทบทวนความรู้ภาษาไทยการผันวรรณยุกต์

ปวดตับกับ"แหล่ะ"เติมไม้เอกอีกรอบ

สะกด คะ-ค่ะ ได้ใน2นาทีครึ่ง ฉบับ2.0(เพิ่มคำ)

อีเมล-อีเมล์-อีเมลล์ เขียนแบบไหนถึงจะถูก ที่นี่มีคำตอบ

*******************************************

ขอยกข้อความของคุณทิดกร สอนภาษา มาลงในเพจนี้

     การที่ภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด เพราะภาษาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็คือภาษาที่ตายแล้ว แต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ควรมองข้ามการศึกษาวิธีการใช้ภาษาไทยตามรูปแบบดั้ง เดิมที่ถูกต้อง เพื่อแยกแยะให้ออกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษานั้นเป็นไปในทางที่ ดีขึ้นหรือทางที่แย่ลง หากเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหลังเราก็ควรหลีกเลี่ยง เช่น เปลี่ยนเพราะความมักง่าย ใช้คำผิดเสียจนถูก หรือใช้คำซ้ำซ้อน ฟุ่มเฟือยตามสมัยนิยม (แบบผิดๆ)

และขอฝากให้ ท่านทำหน้าที่เป็น “ยามภาษา” คอยสอดส่องและแก้ไขการใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ภาษาไทยเดินไปในทางเสื่อม และเพื่อรักษาไว้ซึ่งลักษณะอันดีงามของภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่คนไทยทุกคนภูมิใจ สวัสดีครับ
จากบทความของทิดกร สอนภาษา คอลัมน์ "ภาษาไทย...ขัดใจปู่" ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก